Logo Stichting Vrienden
           van Vrijthof

Welkom op de website van de Stichting Vrienden van Vrijthof. De Stichting Vrienden van Vrijthof zet zich al meer dan 40 jaar in voor de bewoners van Vrijthof. Zij biedt de bewoners mogelijkheden voor extra ontspanning en recreatie.

Onze Stichting financiert juist díe zaken, waarvoor in het centrale zorgcentrumbudget geen ruimte bestaat, maar die wel heel wenselijk zijn en die het leven van onze bewoners aangenamer maken.

Daardoor maken wij nu nét het verschil in Vrijthof!RSG Lingecollege loopt bijna 11.000 euro bij elkaar voor de bewoners van Vrijthof

Donderdag 9 november 2017

Vanmiddag werd in de grote pauze de cheque uitgereikt aan Lucien Tros, bestuursvoorzitter van Vrienden van Vrijthof.
De totaalopbrengst van maar liefst € 10.700 (!) werd enthousiast en zeer verrast in ontvangst genomen door de aanwezige bestuursleden van de stichting Vrienden van Vrijthof Lucien Tros, Hansje Zellenrath en Sjaan van der Werk.


Eens in de twee jaar koppelt de sectie Lichamelijke Opvoeding (LO) van het RSG Lingecollege de Coopertest die onderbouwleerlingen (leerjaar 1, 2 en 3) lopen, aan een goed doel. Dit jaar was dat voor de vierde keer. Bij de Coopertest wordt in 12 minuten tijd een zo groot mogelijke afstand afgelegd. Klik hier voor nog meer informatie.


Vrienden van Vrijthof bekommert zich om de oude en ook jonge bewoners van verpleeghuis Vrijthof in Tiel. De stichting laat met het geld wat Lingecollege heeft opgehaald wensen van bewoners in vervulling gaan. Bij het Vrijthof wordt een wensenboom opgezet waar bewoners hun wens in kunnen hangen. Op 14 februari worden de wensen die in vervulling gaan, bekend gemaakt.
Ronnie Tober komt naar Vrijthof
18 november 2017

Stichting Vrienden van Vrijthof heeft Ronnie Tober - zeer bekend in de jaren zestig en zeventig van de vorige eeuw - uitgenodigd voor een optreden.
Ronnie verzorgt samen met Willeke D'estell een spectaculaire middag, waarbij alle bewoners van Vrijthof van harte worden uitgenodigd dit bij te wonen. Het belooft een prachtige middag te worden en zo schijnt de zon weer wat vaker op Vrijthof.
Alle bewoners van Vrijthof zijn welkom op 18 november om 14 uurVooraankondiging voor 11 december 2017:
BIZ Sterrengala ten bate van Vrienden van Vrijthof

Ook in 2017 willen wij de zon in Vrijthof vaker laten schijnen. Helpt u ons mee om dit mogelijk te maken? Word dan ook vriend van de Stichting Vrienden van Vrijthof en doneer uw bijdrage! Zo kunnen wij ons mooie werk blijven doen!

Ja, ik word vriend of vriendin van Vrijthof

Ik doe nu gelijk een gift

##################################################### #####################################################