Logo Stichting Vrienden
           van Vrijthof

Welkom op de website van de Stichting Vrienden van Vrijthof.


De Stichting Vrienden van Vrijthof zet zich al meer dan 40 jaar in voor de bewoners van Vrijthof. Zij biedt de bewoners mogelijkheden voor extra ontspanning en recreatie. Onze Stichting financiert juist díe zaken, waarvoor in het centrale zorgcentrumbudget geen ruimte bestaat, maar die wel heel wenselijk zijn en die het leven van onze bewoners aangenamer maken. Daardoor maken wij nu nét het verschil in Vrijthof!


Vooraankondiging voor 11 december 2017:
BIZ Sterrengala ten bate van Vrienden van VrijthofMaart 2017:
Overhandiging tablet aan Geestelijke Verzorgers van Vrijthof.

Aart van Drie, Geestelijk Verzorger van Vrijthof, ontving uit handen van Vrienden-bestuursleden Hansje Zellenrath en Lucien Tros een fraaie tablet.
De tablet wordt gebruikt om samen met de bewoners van Vrijthof ‘in gesprek te gaan´.

Klik hier om verder te lezen over het laatste nieuws van de Vrienden van Vrijthof.

Ook in 2017 willen wij de zon in Vrijthof vaker laten schijnen. Helpt u ons mee om dit mogelijk te maken? Word dan ook vriend van de Stichting Vrienden van Vrijthof en doneer uw bijdrage! Zo kunnen wij ons mooie werk blijven doen!

Ja, ik word vriend of vriendin van Vrijthof

Ik doe nu gelijk een gift

##################################################### #####################################################