Logo Stichting Vrienden van Vrijthof

ANBI - (Algemeen Nut Beogende Instelling)

ANBI gegegevens

Naam: Stichting Vrienden van Vrijthof

RSIN / Fiscaal nummer:
804354728

Contactgegevens:

Postadres SZR: Postbus 49, 4000 AB Tiel
Website: www.vriendenvanvrijthof.nl
email: info@vriendenvanvrijthof.nl
telefoon secretariaat SZR: 0344-67 13 04

Bestuur:

Voorzitter: Lucien Tros
Secretaris: Sjaan van der Werk-van den Driest
Penningmeester: Jaap Baas

Beloningsbeleid:

alle bestuursleden vrijwilliger (onbezoldigd)

Beleidsplan / Doelstelling:

Klik hier voor doelstelling van de Stichting.

Stichting Vrienden van Vrijthof kent geen beloningsbeleid. Donaties worden gebruikt voor de doelen waarvoor ze worden geschonken. Donaties zonder doelstelling worden gebruikt voor projecten naar inzicht van het bestuur.

Klik hier voor het jaarverslag/financieel verslag 2020.

U kunt nagaan of onze Stichting is aangemerkt als ANBI - klik hier belastingdienst.
Vul in bij Instelling: Stichting Vrienden van Vrijthof
vul in bij Vestigingsplaats: Tiel