Logo Stichting Vrienden
           van Vrijthof

Over de Stichting Vrienden van Vrijthof

About

Vrijthof in het kort

Vrijthof biedt revalidatie, somatische en psychogeriatrische verpleeghuiszorg en palliatieve zorg aan circa 220 cliënten.
Daarnaast biedt Vrijthof dagbehandeling, Zorg Thuis en behandeling voor mensen die thuis wonen.
Vrijthof maakt onderdeel uit van Zorgcentra Rivierenland, een zorginstelling met vestigingen in Tiel, Geldermalsen en Beesd.

De cliënten van Vrijthof krijgen vanzelfsprekend alle zorg die ze nodig hebben.
Maar soms missen zij juist die kleine dingen die het leven extra kleur geven.
Bijvoorbeeld een gezellig uitstapje, contact met anderen, etc.

Daarom zet de Stichting Vrienden van Vrijthof zich al bijna 40 jaar in voor de cliënten van Vrijthof.


De Stichting Vrienden van Vrijthof

De Stichting is opgericht op 28 februari 1977 en sinds die tijd heeft zij steeds voor iets extra’s voor de bewoners gezorgd. Zij biedt de cliënten mogelijkheden voor extra ontspanning en recreatie.
Het gaat om zaken die Vrijthof niet zelf kan financieren en die het leven wat aangenamer maken.
De Vrienden van Vrijthof heeft gezorgd voor aanschaf van de rolstoelbus. Deze bus wordt gebruikt voor uitstapjes van de cliënten. Maar ook een rolstoelfiets, tuinmeubilair en een gedeelte van de aankleding van het dorpsplein is door de Stichting bekostigd. Bijzondere ontspanningsavonden en bijvoorbeeld boottochten over de Waal zijn door de Vrienden van Vrijthof financieel geregeld. Pas geleden heeft zijn er twee onvergetelijke feestelijke middagen georganiseerd waarbij de ode aan Willy Alberti en het zangoptreden van Willeke Alberti centraal stond.

Omdat de Stichting als een algemeen nut beogende instelling (ANBI) wordt aangemerkt, zijn de giften en donaties aan de stichting fiscaal aftrekbaar binnen de gestelde voorwaarden van de Belastingdienst.

Algemene informatie

Algemene gegevens van de stichting

Bankrekening:

NL16 SNSB 0929 622 650
NL57 RABO 0362 962 650

Internet:

www.vriendenvanvrijthof.nl

E-mailadres:

info@vriendenvanvrijthof.nl

Kamer van Koophandel:

Ingeschreven KvK 41059027

RSIN / fiscaal nummer ANBI:

804354728


ANBI - (Algemeen Nut Beogende Instelling)

Naam:
Stichting Vrienden van Vrijthof

RSIN / Fiscaal nummer:
804354728

Contactgegevens:
Postadres SZR: Postbus 49, 4000 AB Tiel
Website: www.vriendenvanvrijthof.nl
email: info@vriendenvanvrijthof.nl
telefoon secretariaat SZR: 0344-67 13 04

Bestuur:
Voorzitter: Lucien Tros
Vicevoorzitter: Hansje Zellenrath
Secretaris: Sjaan van der Werk-van den Driest
Penningmeester: Jaap Baas

Beloningsbeleid:
Alle bestuursleden zijn vrijwilligers (onbezoldigd)
Stichting Vrienden van Vrijthof kent geen beloningsbeleid.
Donaties worden gebruikt voor de doelen waarvoor ze worden geschonken.
Donaties zonder doelstelling worden gebruikt voor projecten naar inzicht van het bestuur.

Beleidsplan / Doelstelling:
Klik hier voor doelstelling van de Stichting.

Financiele verantwoording:
Klik hier voor het jaarverslag/financieel verslag 2018.

ANBI status:
U kunt nagaan of onze Stichting is aangemerkt als ANBI - klik hier belastingdienst.
Vul in bij Instelling: Stichting Vrienden van Vrijthof
vul in bij Vestigingsplaats: Tiel

.