ANBI

ANBI – (Algemeen Nut Beogende Instelling)

ANBI gegegevens
Naam: Stichting Vrienden van Vrijthof

RSIN / Fiscaal nummer:
804354728

Contactgegevens:
Postadres SZR: Postbus 49, 4000 AB Tiel
Website: www.vriendenvanvrijthof.nl
email: info@vriendenvanvrijthof.nl
telefoon secretariaat SZR: 0344-67 13 04

Bestuur:
Voorzitter: Lucien Tros
Secretaris: Sjaan van der Werk – van den Driest
Penningmeester: Monique Tros – van Ee
Media: Dieuwertje Verzaal
Algemene Zaken en Websitebeheer: Jaap Baas

Beloningsbeleid:
Stichting Vrienden van Vrijthof kent geen beloningsbeleid.
alle bestuursleden zijn vrijwilligers (onbezoldigd)

Beleidsplan / Doelstelling:
Klik hier voor doelstelling van de Stichting.
Donaties worden gebruikt voor de doelen waarvoor ze worden geschonken.
Donaties zonder doelstelling worden gebruikt voor projecten naar inzicht van het bestuur.

Publicatie financieel- en secretarieel verslag:
Klik hier voor het secretarieel jaarverslag 2020
Klik hier voor de jaarrekening over 2021
Klik hier voor de publicatie over 2021
Klik hier voor het secretarieel jaarverslag 2021
Klik hier voor jaarrekening over 2022
Klik hier voor de publicatie over 2022
Klik hier voor jaarrekening over 2023
Klik hier voor de publicatie over 2023

ANBI status:
U kunt nagaan of onze Stichting is aangemerkt als ANBI – klik hier belastingdienst.
Vul in bij Instelling: Stichting Vrienden van Vrijthof / vul in bij Vestigingsplaats: Tiel